Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
VARSEL OM ÅRSMØTE
Publisert 26.01.2024
Til seksjonseierne i Heggeodden Boligsameie
Ordinært årsmøte 2024
Det vises til eierseksjonsloven §41: «Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.

Heggeodden Boligsameie vil avholde ordinært årsmøte
14.mars 2024 kl. 1800
I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor/hvordan møtet skal avholdes.
Alle forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2024.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøte må det:
  • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.
Forslagstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagstiller vil frem komme i saksfremstillingen.
Forslag sendes til styreleder i Heggeodden Boligsameie
Jan Erik Ruud, Heggeodden 6, 1389 Heggedal
Epost: j-ruud@online.no
Eller post@heggeodden.no
Med hilsen
Heggeodden Boligsameie
Styret.
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Booking av storstuaLes mer

Her er vi

Heggeodden 2-12
1389 Heggedal